Mục Tiêu & Chính Sách Chất Lượng

O.N Precision cam kết luôn luôn cung cấp các sản phẩm, dịch vụ theo đúng yêu cầu của khách hàng. Chúng tôi luôn luôn coi chất lượng về sản phẩm và dịch vụ là trách nhiệm hàng đầu phải đạt được.

Mục tiêu chất lượng – O.N Precision Co., Ltd:

  1. Đáp ứng kịp thời 100% tiến độ giao hàng
  2. Đảm bảo 100% máy móc bảo trì theo đúng kế hoạch.
  3. Đảm bảo không quá 2 khiếu nại của Khách Hàng Trong 01 tháng.

Chính sách chất lượng  – O.N Precision Co., Ltd:

  1. Xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến liên tục HTQLCL theo tiêu chuẩn quốc tế ISO 9001: 2015 làm nền móng trên con đường xây dựng cho một nền văn hoá chất lượng lâu dài.
  2. Phát triển nguồn nhân lực thông qua việc luôn duy trì công tác đào tạo nâng cao trình độ quản lý, tác nghiệp đối với mọi vị trí công việc trong công ty. Tạo ra môi trường để mọi người cùng đóng góp và phát huy tối đa năng lực sáng tạo vì sự phát triển lâu dài và bền vững của Công ty.
  3. Tăng cường sự đoàn kết nhất trí trong toàn công ty và từng bước nâng cao đời sống người lao động.
  4. Nâng cao năng suất – chất lượng và thực hiện tốt các nội dung An toàn lao động trong toàn Công ty.
  5. Đẩy mạnh nghiên cứu và mở rộng thị trường, nâng cao năng lực cạnh tranh của Công ty trên thương trường.
  6. Khách hàng là trọng tâm của sự phát triển , chất lượng sản phẩm là bệ phóng thành công của doanh nghiệp.

Mục tiêu môi trường – O.N Precision Co., Ltd:

100% các nguyên liệu, nguyên phụ liệu đều được thỏa mãn RoHS. Nhằm bảo đảm sản phẩm làm ra hoàn toàn đạt theo yêu cầu và tiêu chuẩn từ Khách Hàng.

 O.N Precision Co., Ltd     
Giám Đốc             
NGUYỄN NGỌC TRUNG

 


THỐNG KÊ TRUY CẬP
Đang online : 1
Hôm nay : 16
Tống truy cập : 101570